Kuluntalahden kylä

Sivolan tila sijaitsee Kuluntalahden kylässä kymmenen kilometrin päässä Kajaanin kaupungista koilliseen. Kuluntalahti on Rehjanjärven pohjoispäässä sijaitseva lahti, joka on osa Kajaanin kautta kulkevaa vesistöreittiä. Tämä reitti saa alkunsa Kuhmosta Venäjän rajalta ja päättyy Perämereen Oulun edustalla. Kuluntalahtea on käytetty kulkureittinä Oulun järveen jo satojen vuosien ajan, mistä lahti lienee saanut myös nimensä. Veneet on kannettu maata pitkin lahdesta Oulujärveen. Näin on saatu mahdollisuus kiertää Kajaaninjoen kuohuvat, pienellä veneellä liikuttaessa vaaralliset, kosket. Toisen teorian mukaan Kuluntalahden nimi liittyisi järviruokoon, jota oli aikaisemmin esiintynyt runsaasti kylän alueella. Vastaavanlaisia paikkojen nimiä ovat esimerkiksi Kulamaan kylä Raumalla ja Kulaskoski Inarissa. Viron kielessä kulu-sana tarkoittaa heinä- ja ruokokasvustoa. Mikäli Kuluntalalahti olisi saanut nimensä ruokokasvuston mukaan se olisi siinä tapauksessa peräisin Suomessa ennen lappalaisia ja suomalaisia asuneilta asukkailta noin 4000 vuotta sitten käytetystä sanastosta. Näin ollen Kuluntalahti olisi siis Kainuun vanhinta paikannimistöä.