Toimintaohjeet

Haluatko tammallesi varsan I.P. Lennosta? Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

Ennen siitoskauden alkua kannattaa kiinnittää huomiota muutamiin asioihin. Ensinnäkin kannattaa kiinnittää huomiota aikataulullisiin asioihin eli käytännössä siihen, että milloin siementäminen aloitetaan ja siemennetäänkö varsakiimaan vai sitä seuraavaan kiimaan. Tämän lisäksi tulisi kartoittaa siementämispaikka, eli siemennetäänkö tamma kotitallilla vai oriasemalla. Mikäli tamma on tarkoitus siementää kotitallilla, kannattaa eläinlääkäritilanne kartoittaa hyvissä ajoin. Myös varsan teettämiseen liittyvät kokonaiskustannukset kannattaa laskelmoida jo etukäteen. Pelkistetysti kustannukset koostuvat siementen tilaamiseen liittyvistä kustannuksista (aloitusmaksu ja lähetyskohtaiset maksut), siementämiseen liittyvistä kustannuksista (kotitallilla eläinlääkärin palkkio tai oriasemalla kyseisen aseman perimät kulut) ja varsamaksusta. Tärkeintä on saada tamma tiineeksi parhaasta mahdollisesta oriista. Tämän tavoitteen eteen kannattaa uhrata hieman ylimääräistä aikaa ja rahaa. Muutaman sadan euron säästö orivalinnassa tai siementämiskustannuksissa voi maksaa tuhansia euroja tulevaisuudessa.
Varaus kannattaa tehdä heti, kun orivalinta on varmistunut. Suosituimpien siitosoriiden varauskirja saattaa täyttyä odotettua nopeammin.
 • Mikäli tamma on kantava ja se halutaan siementää varsakiimaan, niin tällöin tammalle tulisi tehdä kiimakontrolli ultraamalla se kuuden vuorokauden päästä varsomisesta. Kiimakontrollin suorittaa aina eläinlääkäri.
 • Mikäli tamma ei ole kantavana, niin tamman kiimojen seuraaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin keväällä. Seurannassa kannattaa kiinnittää huomiota tamman käyttäytymiseen ja laittaa kiiman esiintymispäivämäärät muistiin. Kiimoja seuraamalla saadaan selville ajankohta, jolloin tamma kannattaa viedä oriasemalle tai eläinlääkäri kannattaa kutsua paikalle varsinaista kiimakontrollia varten.
 • Kotitallilla tapahtuvassa siemennyksessä eläinlääkäri määrittää siemennysajankohdan ultraamalla. Tammanomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tilaa siemenet siten, että ne ovat siemennyspaikalla oikeaan aikaan.
 • Jos tamma on päätetty vielä oriasemalle, niin silloin oriaseman henkilökunta vastaa tamman siemennysajankohdan määrittämisestä ja siementilauksesta.

Molemmissa tapauksissa on otettava huomioon, että oriilta kerätään siementä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Siementilaukset on tehtävä siemenenkeräyspäivää edeltävänä päivänä (sunnuntai, tiistai ja torstai).

 • Tamma ultrataan siemennystä seuraavana päivänä (mikäli viikonloput tai pyhäpäivät eivät aiheuta muutosta) ja tarkastetaan, että onko munasolu ovuloitunut.
 • Mikäli ovulaatio on tapahtunut, niin tammalle sovitaan aika ensimmäiseen tiineystarkastukseen. Normaalisti ensimmäinen tiineystarkastus tehdään 16-18 vrk ovuloinnista, kaksoisepäilyn yhteydessä 15 vrk:n kuluttua.
 • Siementen lähetyslaatikot palautetaan lähettäjälle. Laatikot kannattaa palauttaa siten, että yhden kiiman laatikot teipataan yhteen ja palautetaan yhtenä kokonaisuutena. Lähetysohjeet ja Postin pakettiosoitekortti ovat jokaisessa lähetyslaatikossa.
 • Mikäli munasolu ei ole vielä ovuloitunut, niin tamma on siemennettävä uudestaan. Eli toistetaan kohdat 4. ja 5.
 • Tamman ollessa tiine sovitaan toisen tiineystarkastuksen aika, joka on normaalitapauksessa 30 vrk kuluttua ovuloinnista.
 • Jos tamma onkin toisessa tiineystarkastuksessa tyhjä, eli alkio on hävinnyt, niin toistetaan kohdat 4. ja 5.
 • Seuraavat tiineystarkastukset kannattaa sopia tapauskohtaisesti. Tiineystarkastusten ajankohtiin vaikuttavat mm. EU-tukien ja mahdollisen sikiövakuutuksen ehdot.
 • Astutustodistus lähetetään tammanomistajalle syyskuun lopussa astutukseen liittyvän laskutuksen yhteydessä.
 • Tammanomistaja täyttää astutustodistuksen ja palauttaa sen paikalliseen hevosjalostusliittoon.

Varsan syntymisen jälkeen tammanomistaja maksaa varsamaksun oriinpitäjän lähettämän laskun mukaisesti. Kun kaikki varsaan kohdistuvat maksut on maksettu, niin oriinpitäjä lähettää tammanomistajalle syntymätodistuksen.

Tammanomistaja sopii tunnistamisesta paikallisen hevosjalostusliiton virkailijan kanssa. Syntymätodistus annetaan virkailijalle tunnistamisen yhteydessä.

Huomio. Edellä oleva lista on suuntaa-antava. Jokaisen tamman kiimanseuranta, siementäminen ja tiineystarkastus, sekä niihin liittyvät aikataulut ovat yksilöllisiä ja niiden osalta tehtävät ratkaisut on tehtävä yhteistyössä oriaseman henkilökunnan ja/tai tammaa hoitavan eläinlääkärin kanssa.